DOBRÁ škola  

Montessori, příroda, projekty a hlavně radost z učení

DOBRÁ Montessori škola funguje od září 2016. Držíme se rámcového vzdělávacího plánu, který je povinný pro všechny české školy a máme vytvořen náš školní vzdělávácí plán, který se opírá o montessori pedagogiku. Víme, kam směřujeme! Stejně jako u mateřské školy, tak i u základní školy v montessori pojetí platí, že děti potřebují "připravené prostředí", to ale na základní škole prochází velkou proměnou. Ve školce téměř všechno "poznání" přichází za dětmi do třídy. Ve škole je prostředí tzv. duální - ve třídě a venku. Děti se učí sice ve třídě, ale třída je vede spíše k pokládání otázek, na které najdou odpověď "venku" - v lese, knihovně, na exkurzi, v divadle, v práci u někoho z rodičů....  

Přestup do naší školy

Přestup do naší školy je možný před začátkem první třídy kdykoli, v průběhu prvního ročníku a v ojedinělých individuálních případech možno i v jiných ročnících (např. v případě, že dítě navštěvuje jinou montessori školu, případně jinou alternativní školu). Samotný přestup je administrativně velmi jednoduchý. V případě zájmu nás kontaktujte na petra@dobra-skolka.cz

 

Pilíře, na kterých staví naše škola: 

Montessori metoda - sebehodnocení
Vedeme děti k sebehodnocení – bez známkování a srovnávání. Montessori pomůcky dávají  často dítěti samy zpětnou vazbu. Dítě pak ví, zda mu dané znalosti dělají potíže, nebo už všechno zvládá s přehledem. Heslo montessori pedagogiky je: ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Učitel je v roli průvodce, snaží se děti vtáhnout do tématu a motivovat je. Ukazuje dětem práci s pomůckami a snaží se rozvíjet samostatnost. Podporuje týmovou práci dětí a komunikaci se spolužáky. Tak aby dítě postupně převzalo zodpovědnost za své vzdělávání a naučilo se týmové spolupráci.

Usilujeme o to, aby všichni naši učitelé měli odpovídající vzdělání v montessori metodě. Ale nejen aby absolvovali potřebný výcvik, ale aby byla montessori metoda součástí jejich života nejen v "práci".

Montessori metoda vznikla před více než sto lety, ale je čím dál více aktuální. S postupujícími výzkumy z oblasti neurovědy a vývojové psychologie se ukazuje, jak velmi prozíravá M.Montessori byla a jak její metoda věrně odráží moderní poznatky. Dítě, které projde vzděláním podle svých vývojových potřeb, v připraveném prostředí a s materiály podle montessori metodiky, je velmi dobře připraveno pro moderní svět, protože se umí svobodně rozhodovat, kriticky uvažovat a hledat si informace - což v dnešní informační době je důležitější než kdy dříve. 

Duální připravené prostředí - "Učíme se o světě ve světě"
Připravené prostředí na základní škole prochází velkou proměnou. Není to už třída, která má zodpovědět všechny otázky. Naopak. Třída má otázky klást, vyvolávat a odpovědi na ně, najdou děti "venku" v reálném životě. Postupně se učí naplánovat si výpravu za poznáním, tak aby byly čím dál samostatněji schopny si nalézt odpovědi na své otázky. Montessori třída na základní škole neobsahuje zdaleka tolik pomůcek jako třída pro mateřskou školu - byť tam samozřejmě jsou, tak aby si děti mohly věci osahat - zejména u psaní, počítání atd. Vzdělání tak probíhá na zahradě, na louce, v lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Čím jsou děti starší, tím více organizace, plánování a vůbec samostatnosti tyto výpravy za poznáním provází. Na výpravy chodíme v tomto roce 1x za týden - obvykle v pátek. Pokud se setkáme s velkým aktuálním zájmem nebo neodbytnou otázkou, tak výprava proběhne, co nejdříve. Mimo to máme k dispozici velkou zahradu, kde se děti mohou učit a objevovat, nebo se kam se chodíme každodenně proběhnout a protáhnout se. Děti tak získají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly. O stromech se nejlépe učí v lese a o vodě u řeky. Svět je pro nás velká učebna. Mimo to je samozřejmostí pobyt venku - nejen v družince, ale také každý den před obědem a v teplých měsících probíhá výuka i venku. 

Svoboda
Svoboda, která umožňuje dítěti učit se s radostí. Svoboda ve výběru učiva, v plánování  práce i ve způsobu učení. Ale zároveň svoboda, která bere ohled na druhé. Držíme se rámcového vzdělávacího plánu, který je povinný pro všechny české školy. Ale tento dokument umožňuje poměrně svobodnou volbu učiva a času, kdy se danou látku dítě naučí. Dáváme tak možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají.

Respektující prostředí
Základním kamenem montessori pedagogiky je respektující chování k dětem. Děti se učí respektovat sebe, druhé lidi i prostředí ve kterém se pohybují. Vytváříme společně pravidla třídy a hledáme řešení problémových situací. Učíme se komunikovat a řešit problémy bez násilí. Ve třídě se učíme navzájem respektovat hranice své i hranice druhých lidí.

Komunikace a komunita
Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte a že chcete vědět, jak se vaše děti mají a co celý den dělají. Proto je pro nás samozřejmostí intenzivní komunikace s vámi. Fungujeme na Facebooku, kde vás v rychlosti informuje o tom, co zrovna vaše děti zajímá, na čem pracují. Na našich stránkách se v uzavřené fotogalerii, která je k dispozici pouze rodičům, dozvíte ještě více. Pravidelně probíhají individuální schůzky s rodiči a informační odpoledne. Mimo to jsme vám samozřejme k dispozici na telefonu a emailu. 

Chceme společně vytvářet komunitu. Děti, rodiče a průvodci jsou součástí týmu, který se navzájem podílí na rozvoji školy. Můžeme si navzájem pomáhat a tím umožnit dětem, aby se cítily v prostředí školy spokojeně. Rodiče mají přístup do školy a mohou dle domluvy shlédnout práci dětí, nebo se do ní i zapojit. Mohou nabídnout exkurzi ve firmě, nebo nachystat výpravu do lesa. Spolupráce je více než vítaná.

Angličtina
Děti mají již od první třídy výuku angličtiny. V prvním roce s dotací 1 hodina týdně. Díky tomu, že na stejném patře sídlí dvojjazyčná školka, se kterou budou děti spolupracovat - budou v kontaktu i s anglicky mluvícím učitelem. 

Naše škola má mnoho dalších pilířů, na kterých ji vytváříme. Chceme aby škola nabídla kontinuální vzdělání od školičky až do 9. třídy. Chceme nabízet kroužky – sportovní, výtvarné i tvořivé. Chystáme různé společné akce, na kterých si můžeme sdělit své postřehy s fungováním školy a navzájem se lépe poznat. A mnoho dalšího…

 

CO JE TEDY V NAŠÍ ŠKOLE JINAK?

celostní učení - učení v provázaných celcích nedělené zvoněním
učení se prožitkem
děti pobývají často venku
připravené prostředí pro daný věk, aby se děti mohly učit samy a učitel byl jen v roli průvodce 
svobodná volba práce - vedení k samostatnosti
učitel neznámkuje, ale komentuje
individuální přístup - max. 18 dětí ve věkově smíšených třídách (1-3 a 4-5 ročník)
rodiče jsou součástí školy 

Přímo ve škole působí psycholog a speciální pedagog, který řeší také logopedickou podporu. Dále také naše škola spolupracuje se sítí odborníků z různých oblastí.
 

 

CENÍK
Pro rok 2018/2019 je školné stanoveno na 4.500,-/měsíc
zahrnuje výuku angličtiny. 

Neobsahuje stravování. 

Stravování:
Cena celodenního stravování je 69 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce a zeleninu a pitný režim)
půldenní stravování je 58 Kč (dopolední strava, oběd, zeleninu a ovoce, pitný režim)
cena pouze oběda je 40 Kč. 


Sleva na sourozence v DOBRÉ škole, školce, školičce: 
2 dítě  - 15% sleva na školné dítěte v ZŠ
3 dítě - 25% sleva na školné dítěte v ZŠ 

další dítě zdarma

 

 

Harmonogram

Otevírací doba od 7:45 - 17:00

PONDĚLÍ - ČTVRTEK
7.45-8.10 Příchod dětí - volná činnost
8.15-11.30 Montessori výukový blok
11.30-12.00 Pobyt venku
12.30-13.00 Oběd

13.00 - 17.00 Družina 

 

PONDĚLÍ

10.00 - 11.00 1x za 14 dní chodíme do Sokolovny

13.00 - - dle potřeby max. do 14.3 odpolední vyučování pro žáky 3 ročníku

  

STŘEDA

12.30 -  dle potřeby max. do 14.30 - odpolední vyučování pro žáky 2 a 3 ročníku

 

ČTVRTEK

12.45 - 13.30 flétny (dobrovolný kroužek)

12.45 - 13.30 kytara (dobrovolný kroužek)

13.30 - 14.15 pokročilé flétny - individuálnější výuka v malé skupině

 

PÁTEK

8.15 - 11.30 projektový den - činnost venku/exkurze/práce na projektu

 

Pondělí
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Úterý
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Středa
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Čtvrtek
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Pátek
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Naše aktivity/kroužky

Vaše děti čeká  logopedie, jóga, plavání, výuka lyžování, výlety, pohyb venku, práce na zahradě.
Máte tip na kroužek nebo aktivitu, kterou byste pro vaše děti chtěli? Nebo snad dokonce dokázali zajistit? Dejte nám vědět a uděláme maximum.

více

Fotogalerie

Tato fotogalerie je přístupná pouze rodičům po zadání hesla. 

více

Aktuality

Dne 17.1. od 15.00 vás zveme na den otevřených dveří u nás ve škole. Přijďte se seznámit s naším týmem a při ochutnávání dobrého bylinkového čaje se dozvědět něco více o naší škole. 


 

facebook.com/DOBRAskolka